25/02/2013

100 Chinese Books

Li, He, 790-816

Li, Jen-shing

Ling, Mengchu, 1580-1644

Lingyanqiaozi

Li, Qingzhao, 1081-ca. 1141

Li, Ruzhen, ca. 1763-ca. 1830

Li, Shangyin, 813-858

Li, Tian Yi

Liu, An, -122 BC

Liu, Cun Ren

Liu, E, 1857-1909

Liu, Guang Wei

Liu, Hui, 3rd/4th cent.

Liu, Ji, 1311-1375

Liu, Shao, 3rd cent.

Liu, Su, fl. 742-755

Liu, Su, fl. 806-820

Liu, Xiang, 77? BC-6? BC

Liu, Xie, 465?-522?

Liu, Xin, -23

Liu, Xu, 887-946

Liu, Yiqing, 403-444

Liu, Yong, jin shi 1034

Liu, Zhang

Li, Xiuxing, jin shi 1715

Li, Ya-ko

See: Legge, James, 1815-1897

Li, Yu, 1611-1680?

Li, Yu Xiu

Li, Zhi Zhong

Lu, Can, 1494-1551

Lü, Kun, 1536-1618

Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

Luo, Li-chian

Luo, Po

Lü, Shang

  • 六韜 (Chinese) (as Author)

Lü, Sheng

Lu, Xixing, 1520-1606

Lu, Xun, 1881-1936

Lu, Yi-Shin

  • 文子 (Chinese) (as Editor)

Lu, You, 1125-1210

Lu, Yu, 733-804

Lü, Zuqian, 1137-1181

Ma, Huan, fl. 1414-1451

Mencius, 372? BC-289? BC

  • 孟子 (Chinese) (as Author)

Meng, Yuanlao, fl. 1126-1147

Mengzi

See: Mencius, 372? BC-289? BC

Mingjiaozhongren, pseud.

Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

Mo, Di, 480 BC-390 BC

  • 墨子 (Chinese) (as Author)

Mo, Langzi, pseud.

Mountain, Plum Rocky

Mu, Shiying

  • 公墓 (Chinese) (as Author)

Nalan, Xingde, 1655-1685

Nanbeiheguanshizhe

Nanyuedaoren

Ouyang, Xiu, 1007-1072

Pei, Songzhi, 372-451

Peng, Zunsi, jin shi 1737

  • 蜀碧 (Chinese) (as Author)

Pinghuazhuren

Po, Chü-i

See: Bai, Juyi, 772-846

Pu, Songling, 1640-1715

Qian, Yi, jin shi 999

Qingxidaoren, 17th cent.

Qingxincairen

Quyuan

Ruan, Dacheng, 1587-1646

Sanghavarman, -520

Shan, Ben

Shang, Yang, -338 BC

Shao, Binru

Shen, Dao, ca. 350 B.C.-ca. 275 B.C.

  • 慎子 (Chinese) (as Author)

Shen, Fu, 1763-ca. 1808

Shen, Kuo, 1031-1095

Shen, Qifeng, 1741-

  • 諧鐸 (Chinese) (as Author)

Shi, Fa-Hai

Shi, Hui

Shi, Nai'an, 1290?-1365?

Shiung, Duen Sheng

  • 文子 (Chinese) (as Editor)

Shi, Yukun, 19th cent.

Sima, Qian, 135? BC-86 BC

  • 史記 (Chinese) (as Author)

Sima, Rangju, 4th cent. B.C.

Song, Levi

Song, Shangjie, 1901-1944

Song, Ye

Song, Yingxing, 1587-

Su'anzhuren, 18th cent.

Su, E, jin shi 886

Su, Manshu, 1884-1918

Sung, John

See: Song, Shangjie, 1901-1944

Sun, Guangxian, -968

Sun Tzu

See: Sunzi (6th cent. BC)

Sun, Ximeng

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Sunzi (6th cent. BC)

Sunzi, ca. 5th cent.

Su, Shi, 1037-1101

Su, Xun, 1009-1066

Tang, Jingwu

Tang, Xianzu, 1550-1616

Tanmengdaoren

Skip Ad and Download Your file..

Thank you for your comment!
EmoticonEmoticon